Archiwum Bloga

Zmiana nazwy firmy na medhub sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 01.09.2016 roku zmianie uległa firma (nazwa) naszej Spółki z dotychczasowej „Systemy Informatyczne ALMA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na „medhub” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wraz ze zmianą nazwy zmienia się także logotyp, który niniejszym mamy przyjemność zaprezentować. Z poważaniem, Zarząd

Tagi: ,

Połączenie firm SI Alma i Rightsoft i zmiana siedziby

Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 czerwca 2016 r. na podstawie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, nastąpiło połączenie spółki Systemy Informatyczne Alma Sp. z o.o. ze spółką Rightsoft Sp. z o.o. Spółka Systemy Informatyczna Alma Sp. z o.o.

Tagi: , ,

Połączenie firm Rightsoft i SI Alma

Zarząd producenta Systemu Eskulap, firmy Rightsoft, udostępnił następujący komunikat: Komunikat Zarządu z dnia 28.04.2016 o połączeniu spółek Righsoft Sp. z o.o. i Systemy Informatyczne Alma Sp. z o.o. W związku z podjęciem decyzji o połączeniu spółek Rightsoft Sp. z o.o.

Tagi: ,

Targi SALMED 2016

Podczas tegorocznych Targów SALMED, firma SI ALMA prezentowała produkty firmy Rightsoft. Prezentowane był m.in. Platforma Integracji Systemów Medycznych (HIP) służąca do wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pomiędzy podmiotami leczniczymi oraz udostępniania danych medycznych pacjentom, Eskulap Chemioterapia, moduł Eskulap EDM, mObchód, mApteka,


Mobilne technologie w Wielkopolskim Centrum Onkologii

Na portalach Rynek Zdrowia i GazetaPrawna.pl pojawiły się artykuły, opisujące nowoczesne rozwiązania wdrożone przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu. Dostrzegając szereg wymiernych korzyści wynikających z wdrożenia przetwarzania danych w postaci elektronicznej, począwszy od dostępności danych, łatwości ich wyszukiwania, zapewnienia ich


Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

28 września br. Firma Rightsoft Sp. z o.o. podpisała umowę ze Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, na mocy której rozpoczęła wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Szpital Kliniczny przy ul. Długiej to wielkopolski lider w zakresie diagnostyki i terapii schorzeń

Tagi: , ,

Nowa karta diagnostyki i leczenia onkologicznego

Od 1 listopada br. będą obowiązywać nowe wzory karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Dotychczas wystawione karty zachowają swoją ważność. Najważniejsze zmiany obejmują:  Możliwość wystawienia karty DiLO przez lekarza w ciągu 3 dni od momentu powzięcia decyzji o wystawieniu takiej karty.

Tagi: , , ,

Propozycje zmian do rozporządzenia o dokumentacji medycznej

Trwa proces legislacyjny dotyczący zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Najważniejsze zmiany zaproponowane w projekcie nowego rozporządzenia obejmują: 1. Możliwość uzupełniania wpisów w historii choroby pacjenta już po jego wypisaniu ze

Tagi: , , , , ,

Nowe wzory zaświadczeń lekarskich

15 maja br. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wzorów zaświadczeń lekarskich. Nowe przepisy umożliwiają wystawienie lekarzowi zaświadczeń: o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa, o przeciwwskazaniu do przewożenia dziecka w foteliku bezpieczeństwa lub

Tagi:

Trwają prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innych ustaw

Trwa proces legislacyjny dotyczący zmian do ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Ustawa nowelizująca przepisy jest w fazie projektu, ale już dziś wiadomo jakie są jej podstawowe założenia. Nowelizacja przewiduje wystawianie w postaci elektronicznej: recept

Tagi: , , , , , ,