W pakiecie Systemu Eskulap znajduje się bardzo rozbudowany obszar Diagnostyka. Wśród modułów należy przede wszystkim wyróżnić aplikacje RIS i PACS. Moduły te współpracują zarówno z całym systemem Eskulap, jak i mogą niezależnie obsługiwać obszar diagnostyczny. Zapewniają wymianę danych w ogólnie przyjętych standardach komunikacji z systemami diagnostyki obrazowej (DICOM/HL7). Eskulap posiada wykonane integracje z większością systemów RIS/PACS dostępnych na rynku. Moduł Laboratorium (LIS) jest elementem składowym Systemu Eskulap o szerokim zakresie funkcjonalnym. Jest przystosowany zarówno do dużych ośrodków wojewódzkich, jak i małych zakładów opieki zdrowotnej. Aplikacja dysponuje sterownikami do ponad 100 aparatów i lista ta na bieżąco jest powiększana. W przypadku preferencji klientów chcących wykorzystywać oprogramowanie firm trzecich Eskulap umożliwia także wysyłanie badań i pobieranie wyników z innych systemów LIS. Podobnie jak w przypadku RIS/PACS Eskulap jest zintegrowany z większością systemów Laboratoryjnych dostępnych na rynku. Za pomocą modułu Zlecenia i Wyniki Medyczne wszystkie skierowania na badania z modułów operacyjnych, wysyłane są w formie elektronicznej, ich odbiór odbywa się również w sposób cyfrowy. Dzięki czemu Lekarz jest  informowany o nadejściu wyników dla badań, które zlecił. Dostęp odbywa się z poziomu modułów operacyjnych.

W skład obszaru Diagnostyka wchodzą moduły:

  • Pracownia Diagnostyczna,
  • Laboratorium,
  • Histopatologia,
  • Bakteriologia,
  • Bank Krwi,
  • Zlecenia, Wyniki Medyczne,
  • PACS,
  • DICOM.