Moduły lecznictwa zamkniętego są ściśle powiązane i zintegrowane z modułami z zakresu lecznictwa otwartego. Odnoszą się one głównie do usprawnienia procesu leczenia chorego w szpitalu, ułatwiają planowanie, przebieg i ewidencję operacji oraz zabiegów, a także gromadzą cenne informację na temat leczenia szpitalnego pacjentów.

NAZWA MODUŁU

DO POBRANIA