Logo Systemu EskulapZintegrowany System Informatyczny Szpitala Eskulap to zaawansowana platforma technologiczna przeznaczona dla sektora opieki zdrowotnej. Jest dynamicznie rozwijającym się i najbogatszym funkcjonalnie systemem informatycznym obecnym na polskim rynku, który realizuje zadania zarówno lecznictwa zamkniętego, jak i lecznictwa otwartego. Obecnie producentem  i  właścicielem Systemu jest spółka medhub. 

Logo Politechniki PoznańskiejProjekt Systemu Eskulap powstał z inicjatywy pracowników Politechniki Poznańskiej w odpowiedzi na zmieniające się wymagania rynkowe, spowodowane m.in. komercjalizacją jednostek medycznych w ochronie zdrowia oraz potrzebą optymalizacji procesów zachodzących w szpitalach pod kątem dostosowania ich do nowej rzeczywistości.

Pierwszym krokiem było opracowanie koncepcji uniwersalnego systemu informatycznego obsługi szpitali oraz implementacja współdzielonych funkcjonalności. Krok ten przybliżył kolejny etap prac nad modułem ewidencji i analizy ruchu chorych w szpitalu, umożliwiającym rejestrację oraz udostępnianie komórkom organizacyjnym szpitala informacji o pacjencie i przebiegu jego leczenia. W efekcie, w 1996 roku w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu został wdrożony pierwszy moduł Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala Eskulap – „Ruch Chorych”.

W 2000 roku Bank Światowy rozstrzygnął przetarg na zakup systemów informatycznych dla ponad 200 szpitali w Polsce. System Eskulap jako jedyny bezbłędnie przeszedł rygorystyczne testy akceptacyjne przeprowadzone przez niezależną firmę DomData.

Logo firmy RightSoftW związku z dynamicznym rozwojem Systemu Eskulap i wdrażaniem poszczególnych modułów w coraz większej liczbie placówek medycznych na terenie całego kraju, podjęliśmy współpracę z firmami Alma (obecnie SI Alma) i Konsultant IT, które do dziś pozostają naszymi partnerami. Od 2014 roku System Eskulap był rozwijany przez firmę Rightsoft, która
powstała poprzez wydzielenie się projektu z Politechniki Poznańskiej.

30 czerwca 2016 roku spółki Systemy Informatyczne Alma Sp. z o.o.o i Rightsoft Sp. z o.o., stając się jedną spółką: Systemy Informatyczne Alma Sp. z o.o.. Po połączeniu firma przeniosła swą siedzibę do budynku Szyperska Office Center w Poznaniu. Kontynuacją tego połączenia była zmiana nazwy spółki na obecnie obowiązującą: medhub sp. z o.o. 
Logo medhub sp. z o.o.

System Eskulap tworzą podstawowe moduły obsługujące ruch pacjentów w zakresie rejestracji, oddziałów, izby przyjęć (w tym internetowa rejestracja pacjentów) oraz te bardziej wyspecjalizowane moduły, które obsługują blok operacyjny, pogotowie ratunkowe czy stację dializ. Dodatkowo system posiada funkcjonalny moduł skierowany do jednostek diagnostycznych takich jak laboratoria analityczne, pracownie bakteriologiczne i histopatologiczne. Co więcej, Eskulap może być wykorzystywany w dziedzinie prowadzenia gospodarki lekiem (apteka szpitalna, apteczka oddziałowa), magazynu, żywienia i pracowni cytostatyków.

O sukcesie systemu mogą świadczyć:

  • stale rosnąca liczba wdrożeń w jednostkach medycznych na terenie całego kraju,
  • udoskonalanie istniejących rozwiązań informatycznych,
  • ciągłe wzbogacanie systemu o nowe moduły,
  • wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów,
  • indywidualne i spersonalizowane podejście do placówek medycznych,
  • ścisła współpraca z placówkami medycznymi,
  • odpowiedź na oczekiwania naszych beneficjentów i partnerów,
  • reakcja na zmienne wymagania rynku.

ZAPOZNAJ SIĘ Z SYSTEMEM ESKULAP