Partnerzy

Konsultant ITKonsultant IT – usługi wdrożeniowe, serwisowe i szkoleniowe dotyczące rozwiązań informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowych systemów dla służby zdrowia.

Partnerzy technologiczni

OracleOracle – dostawca zaawansowanych technologicznie rozwiązań sprzętowych i programowych, specjalizujący się w systemach zarządzania bazami danych oraz narzędziach umożliwiających tworzenie aplikacji bazodanowych.

MicrosoftCentrum Innowacji Microsoft w Poznaniu – inkubator najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu IT.

PCSSPoznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe – działające przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN pełniące rolę centrum integracyjnego badań naukowych oraz ośrodka naukowo-badawczego w zakresie najnowocześniejszych technologii teleinformatycznych.

WCTWielkopolskie Centrum Telemedycyny – wspólny projekt Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Medycznego oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego mający na celu stworzenie infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej telekonsultacje oraz teleedukację medyczną.