Połączenie firm Rightsoft i SI Alma

Zarząd producenta Systemu Eskulap, firmy Rightsoft, udostępnił następujący komunikat:

Komunikat Zarządu z dnia 28.04.2016 o połączeniu spółek Righsoft Sp. z o.o. i Systemy Informatyczne Alma Sp. z o.o.

W związku z podjęciem decyzji o połączeniu spółek Rightsoft Sp. z o.o. i Systemy Informatyczne Alma Sp. z o.o. oraz zatwierdzeniu Planu Połączenia przez Przejęcie, Zarząd Spółki udostępnia wyżej wymieniony plan pod adresem: http://rightsoft.pl/plan_polaczenia_SI-Alma_Rightsoft.pdf.

Tagi: ,