Wszelkie świadczenia zdrowotne, w tym badania diagnostyczne, analityka medyczna, konsultacje i pozostałe działania służące poprawie, przywracaniu i ratowaniu zdrowia. Dążymy do tego, aby wdrożenie modułów z zakresu usług medycznych przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa, skuteczności i efektywności świadczonych usług.

NAZWA MODUŁU

DO POBRANIA