Uwaga! Poniższe wymagania mają charakter poglądowy. Szczegółowe wymagania zawarte są w dokumentacji poszczególnych komponentów systemu.

Serwer bazy danych

Dowolna platforma sprzętowa z systemem operacyjnym, na którym możliwe jest uruchomienie silnika bazy danych Oracle. Zalecanym środowiskiem operacyjnym dla oprogramowania systemu zarządzania bazą danych są systemy z rodziny Linux, które uzyskały certyfikację producenta bazy danych Oracle.

W zakresie systemów zarządzania bazą danych, system Eskulap współpracuje z następującymi wersjami oprogramowania firmy Oracle:

 • 10.2.0.5 (brak wsparcia firmy Oracle)
 • 11.2.0.4
 • 12.1.0.1

Wsparcie dla wymienionych wersji będzie utrzymywane do czasu, w którym nie zostaną ujawnione potrzeby klientów (prawne i/lub dotyczące bezpieczeństwa) wymagające zastosowania rozwiązań informatycznych niedostępnych na tej platformie. Na chwilę obecną zagrożeń takich nie stwierdzono, ale nie można zagwarantować, że nie pojawią się one nagle. Tak długo jak będzie to możliwe system Eskulap będzie zachowywał kompatybilność z w/w wersjami systemu zarządzania bazą danych.

Serwer aplikacji web

Dowolna platforma sprzętowa z systemem operacyjnym Windows Server 2008 64bit, Windows Server 2008 R2 64bit lub Windows Server 2012 64bit, Windows 2012 R2, Windows Server 2016 i zainstalowanymi:

 • IIS w wersji minimum 7.0
 • .NET Framework 4.5.1
 • Oracle Data Access Components w wersji 11.2.0.3 R4 64 bit
 • ASP.MVC 4.0
 • Oracle Runtime 6i (serwer wydruków)
 • Drukarka domyślna

Serwery pomocnicze (gruper, eWUŚ, HL7)

Dowolna platforma sprzętowa z systemem operacyjnym Windows 32 lub 64bit (zalecane Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2012, Windows 2012 R2, Windows Server 2016) i zainstalowanymi:

 • .NET Framework 4.5.1
 • Oracle Data Access Components w wersji 11.2.0.3 R4 32 bit

Stacja robocza wersji desktop

Dowolna platforma sprzętowa z systemem operacyjnym Windows oraz zainstalowane:

 • środowisko uruchomieniowe Oracle Forms 6i
 • .NET Framework 4.0 (dla niektórych funkcjonalności)
 • Oracle Data Access Components w wersji 11.2.0.3 R4 32 bit (dla niektórych funkcjonalności)

W zakresie systemu operacyjnego na stacjach roboczych, na których ma działać oprogramowanie Eskulap w wersji Desktop, obecnie wspierane są następujące systemy operacyjne:

 • Microsoft Windows 7
 • Microsoft Windows 8
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 10

Zalecamy wdrożenie zmiany środowiska informatycznego wykorzystujących system Windows XP na nowsze z uwagi na:

 • bezpieczeństwo całego środowiska,
 • zagrożenie brakiem uaktualnień środowiska .NET dla tej wersji systemu operacyjnego,
 • groźbę braku uaktualnień dla innych produktów wykorzystywanych przez system Eskulap (środowisko Java, przeglądarki internetowe, etc.)

Nie zalecane jest użytkowanie wersji Windows Home ani One, z uwagi na brak wsparcia dla pracy w środowisku domenowym.

Stacja robocza wersji web

Dowolna platforma sprzętowa z dowolnym systemem operacyjnym wspierającym przeglądarkę Mozilla Firefox w najnowszej wersji (minimum 14.0.1) lub Google Chrome w najnowszej wersji (minimum 28). Niektóre funkcjonalności wymagają dodatkowo systemu operacyjnego Windows, zainstalowanego środowiska Java w najnowszej wersji, wtyczki Adobe Reader z domyślną przeglądarką PDF w przeglądarce internetowej oraz Microsoft .NET Framework 4.0.

Minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768, zalecana 1280×1024.

Zalecamy wdrożenie zmiany środowiska informatycznego wykorzystujących system Windows XP na nowsze z uwagi na:

 • bezpieczeństwo całego środowiska,
 • brak wsparcia przeglądarki Internet Explorer dostępnej na tej wersji systemu operacyjnego przez system Eskulap NT,
 • zagrożenie brakiem uaktualnień środowiska .NET dla tej wersji systemu operacyjnego,
 • groźbę braku uaktualnień dla innych produktów wykorzystywanych przez system Eskulap (środowisko Java, przeglądarki internetowe, etc.)